«Мне пора в детский сад»

Описание пакета

Услуга в МЦ На дому
Педиатр да да
Невролог да да
Хирург да да
Офтальмолог да да
Отоларинголог да да
Психолог да да
Дерматолог да да
Общий анализ мочи да да
Клинический анализ крови да да
Кал на я/г да да
Реакция манту да да
Энтеробиоз да да
Детский гинеколог да да
Ортопед да да
Кардиолог да да
Разница в цене
Стоимость в МЦ На дому
По отдельности 14 200 27 200
Скидка по программе 30% 30%
По программе 9 940 19 040