«Первые шаги» 1 год

Описание пакета

Услуга в МЦ На дому
Педиатр да да
Невролог да да
Хирург да да
Офтальмолог да да
Отоларинголог да да
Психолог да да
Общий анализ мочи да да
Клинический анализ крови да да
Глюкоза да да
ЭКГ да да
Ортопед да да
Кардиолог да да
Разница в цене
Стоимость в МЦ На дому
По отдельности 11 600 20 500
Скидка по программе 30% 30%
По программе 8 120 14 350