Премиум “Максимальная защита” от 0 до 1 года

Описание пакета

Включено в программу:

  • Прикрепление личного педиатра;
  • Вызов врача по заболеванию — не ограничен!
  • Осмотр педиатром 1 раз в неделю в первый месяц жизни;
  • Ежемесячный осмотр ребенка в последующий период обслуживания.
Услуга кол-во
посещений
в МЦ На дому
Педиатр да да
Невролог 4 раза да да
Хирург 3 раза да да
Офтальмолог 2 раза да да
Ортопед 2 раза да да
Отоларинголог 2 раза да да
Кардиолог 2 раза да да
УЗИ тазобедренных суставов 2 раза да да
УЗИ брюшной полости и почек 2 раза да да
УЗИ почек и мочевого пузыря 2 раза да да
Нейроносонография 3 раза да да
ЭКГ 2 раза да да
Иммунолог 2 раза да да
Аллерголог да да
Дерматолог да да
Эндокринолог да да
Гастроэнтеролог 2 раза да да
Пульмонолог да да
Массаж 2 раза да да
Общий анализ мочи 4 раза да да
Клинический анализ крови 4 раза да да
Анализ кала на я/г да да
Психолог да да
Логопед да да
Разница в цене
Стоимость в МЦ На дому
По отдельности 74 600 138 400
Скидка по программе 30% 30%
По программе 52 220 96 880